Noen nyttige lenker


HELFO

Informasjon om ulike typer stønader/trygd/støtte til tannlegebehandling. Beskrivelse av ulike trygderefusjoner, frikort (egenandelstak 2) og andre brukerrettigheter.

HELFO

Den norske tannlegeforening

Nettstedet til den norske tannlegeforening. Informasjon om pasient relaterte spørsmål.

den_norske_tannlegeforening

Norsk pasientskadeerstatning

Et statlig forvaltningsorgan som behandler erstatningskrav gratis, for pasienter som er blitt påført skade innen helsevesenet. Alle tannleger i Norge er påkrevet å være tilknyttet NPE.

Norsk_pasientskadeerstattning

American Academy of Periodontology

Den amerikanske forening for tannkjøttspesialister. Nyttig pasientinformasjon om periodontal behandling.

American_Academy_of_Periodontology