KRONE


Dersom tannen er sterkt skadet og det er så lite tannsubstans igjen at en fylling eller innlegg ikke vil gi et tilfredsstillende resultat, bør en krone vurderes.

Tannen må slipes til den rette fasongen, før det tas et avtrykk som sendes til tannteknikker. Her fremstilles tannen og blir individuelt tilpasset. I de fleste tilfeller lages en midlertidig krone av tannlegen som skal beskytte tannen til den endelige kronen settes på plass.

BILDE

Det finnes ulike typer kroner

Metall-Keram

Den til nå mest brukte kronetypen. Den består av en innerkappe av en gull-legering som er dekket av et keramisk materiale. Her får man kombinert metallest styrke og keramets estetikk.

BILDE

Helkeram

Ingen metallkjerne. Finnes ulike typer. Svært god estetikk og er å foretrekke på fortenner, men kan i mange tilfeller også brukes på jeksler. Noe lavere styrke, men er stadig i utvikling.

BILDE

Gullkrone

Hele kronen er laget av gull. Svært holdbar og slitesterk.

BILDE

Stift

Der tannen er rotfylt og med så lite gjenværende tannsubstans at det vil være vanskelig å få festet en krone på, vil en stiftkonus være et godt hjelpemiddel. Man fester en metall- eller plaststift ned i roten med sement. Stiften kan enten fremstilles hos tannteknikker, metall, eller tannlegen lager den selv i plast. Den delen av stiften (konusen) som er synlig i munnhulen vil da, sammen med gjenværende tannsubstans gi et tilfredsstillense feste for kronen. Kronen sementeres fast med sement.

BILDE