Ditt første besøk vil bestå av en grundig undersøkelse som innbefatter å se etter uregelmessigheter som kan ha blitt forbigått før din henvisning til vårt kontor. En serie med røntgenbilder vil også bli tatt. En forklaring på våre funn og videre behandling vil presenteres på en egen konsultasjon, økonomiske aspekter vil også diskuteres.

Vi utfører alle former for periodontal behandling (tannkjøttsbehandling) som inkluderer:

Depurasjon og rotplanering:
Depurasjon er fjerning av tannsten fra dine tenner. Rotplanering er en dypere og grundingere form for tannrens som innbefatter fjerning av tannsten som befinner seg nedenfor tannkjøttskanten. Lær mer under hvordan periodontal sykom behandles
Tannrens

Ikke-kirurgisk kjemoterapeutisk behanding
Tradisjonell tannkjøttsbehandling er ikke alltid like effektiv på alle tannkjøttsproblemer, en bakterieprøve kan da påvise hvilke bakterier som er tilstede i tannkjøttslommene. Formålet med den videre behandlingen er å oppnå en normalisering av bakteriefloraen; depurasjon og rotplanering kombineres med en antibiotika kur. Les mer her.

Kirurgisk behandling med benregenerasjon:
Disse avanserte teknikkene stimulerer ny benvekst som reparerer tapt ben på grunn av periodontal sykdom.

Kirurgisk behandling for å stanse periodontal sykdom:
Denne teknikken har som mål gjenopprette helse og fjerne infeksjoner i tannkjøttet, men tannens omkransende ben og støttevev blir ikke gjenopprettet.
Kirurgisk behandling for å forbedre estetikk:
Et mindre estetisk smil kan forbedres gjennom kosmetisk periodontal kirurgi. Tannkjøttskanten kan justeres for å forbedre utseende. Hvis du viser for mye tannkjøtt når du smiler kan det reduseres eller fjernes ved kroneforlengelse. Tenner som virker for lang eller har eksponerte rotflater kan vanligvis dekkes med transplantert tannkjøtt for å forbedre estetikken.

Kirurgisk innsetting av implantater:
Ett tannimplantat er faktisk en titaniumsrot som kan brukes for å erstatte enkle eller flere tenner.

Vedlikeholds- eller periodontal støttebehandling er tilrettelagt for å bevare ditt tannkjøtt og omliggende strukturer friskt. Langtidssuksess for all periodontal behandling med mål å bevare dine tenner, avhenger av regelmessig vedlikeholdsbehandling og god hjemmeinnsats. Det er mange andre behandlinger vi tilbyr som din tannlege eller andre spesialister henviser til vårt kontor for.
Folketrygdloven § 5-6 dekker utgifter ved tannkjøttsbehandling (kronisk marginal periodontitt og peri-implantitt) etter faste takster. Vi har direkte oppgjør med trygdekontoret, dette innebærer at alle krav som gjelder stønad til tannlegebehandling hjemlet i § 5-6 utbetales direkte til tannlegen. Alle regninger fra oss er derfor fratrukket trygderefusjonen.

Tannkjøttsbehandling inngår i frikortordningen egenandelstak 2.
Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk innen tre uker etter at du har betalt til sammen 2176 kroner(2020) i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Andre helsetjenester som er dekket under samme egenandelstak er:
  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Du kan logge inn på helsenorge.no for å se oversikten over dine egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger. Selv om ordningen er automatisk, bør du ta vare på alle dine kvitteringer for egenkontroll.
Dersom du oppdager at en egenandel mangler i denne oversikten, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00. Det kan ta inntil tre uker før egenandelen er registrert hos Helfo.

HELFOS hjemmeside for tannbehandling:
http://helfo.no/
Kostnader til tannbehandling er ikke fradragsberettiget på skatten.
Ordningen er avsluttet og kompensert gjennom bedre ordninger i Folketrygdloven § 5-6
For å oppnå best resultat etter periodontal kirurgi er det viktig at følger følgende råd:

Spising:
I de første 2 timene etter operasjonen skal du verken spise eller drikke. Etter 2 timer kan du spise og drikke som vanlig, men prøv å unngå å tygge i det nyopererte området.

Røyking:
I de første 12 timene etter operasjonen bør du ikke røyke. I de første to ukene bør du røyke så lite som mulig, helst la være for at såret skal gro optimalt.

Munnhygiene:
I det opererte området kan du ikke gjøre det rent så lenge bandasje eller suturer (sting) sitter. Ved rengjøring av naboområdene, må det utvises forsiktighet. Du kan godt skylle munnen 2 ganger daglig med saltvann ( en teskje bordsalt i et glass med lunket vann) eller med et spesialpreparat (Corsodyl) etter avtale med meg. Corsodyl kan gi brunlig misfarging av tenner, fyllinger og tunge. Dette er ikke farlig og kan pusses av senere. Etter at bandasje/suturer er fjernet, er det viktig å begynne med renhold igjen for å forebygge ny sykdomsutvikling.

Bandasje og suturer:
Det faller ofte av mindre biter av bandasje i den første uken. Vanligvis gjør det ikke noe. Hvis hele bandasjen faller av, ta kontakt med meg. Ikke prøv å ta av bandasje eller suturer selv.

Blødning:
Lett blødning etter en operasjon er normalt og vil vanligvis stoppe etter en tid. Når det blør er det best å la såret være mest mulig i fred uten å skylle munnen kraftig. Ved større blødninger eller vedvarende blødning, ta kontakt med meg. Som førstehjelp kan du bite på en tykk kompress f.eks. et rent lommetørkle i 15 minutter.

Smerter/hevelse/løse tenner:
Det blir av og til litt smerter etter en tannkjøttsoperasjon. Et reseptfritt smertestillende middel f.eks. Paracet kan da brukes. Ved større smerter eller stor hevelse, vennligst ta kontakt med meg. Det er vanlig at tennene er litt løse i den første tiden. Vanligvis fester de seg igjen etter noen uker.
Ved eventuelle andre spørsmål ta kontakt kontakt med klinikken på tlf. 55 31 58 68