Bro

Tapte tenner kan i mange tilfeller erstattes med en bro. Broer fremstilles oftest i metall-keram, men helkerambroer brukes stadig hyppigere, spesielt på fortenner. Det er begrensninger for hvor mange tenner en bro kan erstatte. Det må et visst antall naturlige tenner til for å kunne bære en bro. Tennene som skal bære broen beslipes av tannlegen. Deretter tas et avtrykk som sendes til teknikker. Tannteknikkeren fremstiller broen som sementeres fast til pasientens egne tenner. En bro vil etter kort tid føles som en naturlig del av munnen. Fremstilling av en bro krever minimun to besøk hos tannlegen. Ofte flere seanser dersom mange tenner skal erstattes eller behandlingen av ulike årsaker er komplisert. Tannlegen lager en midlertidig bro som skal beskytte tennene og opprettholde estetikken til den endelige broen settes på plass.

Sementering

Alle støpte tannteknikkerfremstilte restaureringer må sementeres fast til den naturlige tannen. Det finnes mange ulike typer sement. Det kan være nødvendig med små justeringer i form av mindre beslipninger på restaureringen eller på noen av tennene i motstående kjeve før sementeringen. I noen tilfeller må den også sendes tilbake til tannteknikkeren for omgjøring eller tannlegen må ta nytt avtrykk.