Status:

Vi åpner gradvis for generell tannbehanlding

Vi følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger f.o.m 20 april.
Ta kontakt med oss dersom du har utsatt tannbehandling eller akutt behov.

post@tannlegefrostad.no

Munnhulens
voktere

Møt Gjengen

Behandlinger

Tannbehandling byr på mange
muligheter

Les mer

Informasjon

Nyttige tips etter behandling
hos oss

Les mer

Lenker

Den fantastiske verdensveven

Les mer