Om oss


Pek på bildet for informasjon

Line Anker-Goli


Tannpleier

 

Utdanning:

Universitet i Bergen ?

 

Arbeidserfaring:

Privatpraksis,

Sandsli tannlegepraksis

Privatpraksis,

Bergen 2007-

Jørgen Frostad


Tannlege

 

Utdanning:

Cand.odont.

Universitet i Bergen 2003

Spesialist i periodonti

Universitet i Bergen 2009

 

Arbeidserfaring:

Den offentlige tannhelsetjeneste,

Vest-Agder 2003-2006

Tannlege privatpraksis,

Bergen 2006-2009

Egen praksis i bergen fra 2009

Bente Fjeldså Frostad


Tannlege

 

Utdanning:

Cand.odont.

Universitet i Bergen 2003

 

Arbeidserfaring:

Den offentlige tannhelsetjeneste,

Vest-Agder 2003-2006

Almenntannlege privatpraksis,

Bergen 2006-2009

Egen praksis i bergen fra 2010

Instruktør tannlege,

Det odontolologiske fakultet fra 2011

Inga Sætveit


Tannhelsesekretær

 

Arbeidserfaring:

Privat praksis Bergen 1982->

Daghild Nytun


Tannhelsesekretær

 

Anne Marie Halmøy


Tannlege

 

Utdanning:

Cand.odont.

Universitet i Bergen ?

Spesialist i protetikk

Universitet i Bergen ?

 

Arbeidserfaring:

Gørill Vetaas


Tannhelsesekretær

KONTAKT | © 2010 TANNLEGENE FROSTAD