BESØKSADRESSE:

Vetrlidsallmenningen 27
5014 Bergen
Telefon: 55 31 58 68
e-post: post@tannlegefrostad.no

ÅPNINGSTIDER:
man-fre 8-16

Vi er tilknyttet:

norsk helsenett

 

  • Nye pasienter
  • Trygderegler
  • Skattefradrag
  • Etter kirurgi

Første konsultasjon

 

Ditt første besøk vil bestå av en grundig undersøkelse som innbefatter å se etter uregelmessigheter som kan ha blitt forbigått før din henvisning til vårt kontor. En serie med røntgenbilder vil også bli tatt. En forklaring på våre funn og videre behandling vil presenteres på en egen konsultasjon, økonomiske aspekter vil også diskuteres.

 

Vi utfører alle former for periodontal behandling (tannkjøttsbehandling) som inkluderer:

 

Depurasjon og rotplanering:

Depurasjon er fjerning av tannsten fra dine tenner. Rotplanering er en dypere og grundingere form for tannrens som innbefatter fjerning av tannsten som befinner seg nedenfor tannkjøttskanten. Lær mer under “hvordan periodontal sykom behandles”

Tannrens

Ikke-kirurgisk kjemoterapeutisk behanding:

Tradisjonell tannkjøttsbehandling er ikke alltid like effektiv på alle tannkjøttsproblemer, en bakterieprøve kan da påvise hvilke bakterier som er tilstede i tannkjøttslommene. Formålet med den videre behandlingen er å oppnå en normalisering av bakteriefloraen; depurasjon og rotplanering kombineres med en antibiotika kur. Les mer her.

 

 

 

Kirurgisk behandling med benregenerasjon:

Disse avanserte teknikkene stimulerer ny benvekst som reparerer tapt ben på grunn av periodontal sykdom.

 

Kirurgisk behandling for å stanse periodontal sykdom:

Denne teknikken har som mål gjenopprette helse og fjerne infeksjoner i tannkjøttet, men tannens omkransende ben og støttevev blir ikke gjenopprettet.

 

Kirurgisk behandling for å forbedre estetikk:

Et mindre estetisk smil kan forbedres gjennom kosmetisk periodontal kirurgi. Tannkjøttskanten kan justeres for å forbedre utseende. Hvis du viser for mye tannkjøtt når du smiler kan det reduseres eller fjernes ved kroneforlengelse. Tenner som virker for lang eller har eksponerte rotflater kan vanligvis dekkes med transplantert tannkjøtt for å forbedre estetikken.

 

Kirurgisk innsetting av implantater:

Ett tannimplantat er faktisk en titaniumsrot som kan brukes for å erstatte enkle eller flere tenner.

 

Vedlikeholds- eller periodontal støttebehandling er tilrettelagt for å bevare ditt tannkjøtt og omliggende strukturer friskt. Langtidssuksess for all periodontal behandling med mål å bevare dine tenner, avhenger av regelmessig vedlikeholdsbehandling og god hjemmeinnsats. Det er mange andre behandlinger vi tilbyr som din tannlege eller andre spesialister henviser til vårt kontor for.

Trygderefusjon

 

Folketrygdloven § 5-6 dekker utgifter ved tannkjøttsbehandling (kronisk marginal periodontitt og peri-implantitt) etter faste takster. Vi har direkte oppgjør med trygdekontoret, dette innebærer at alle krav som gjelder stønad til tannlegebehandling hjemlet i § 5-6 utbetales direkte til tannlegen. Alle regninger fra oss er derfor fratrukket trygderefusjonen. Tannkjøttsbehandling inngår i frikortordningen egenandelstak 2. Dette betyr at det er et tak for hvor mye du skal betale i egenandel, grensen for dette er pr idag kr. 2620,-

 

Andre helsetjenester som er dekket under samme egenandelstak er:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Når du har nådd grensen for frikort skal du fylle ut skjemaet på hjemmesiden til HELFO:

Søknadsskjema for frikort egenandelstak 2

 

Legg ved trygdepapirene (skjemaer merket med HELFO) og send søknaden til din til HELFOs regionkontor:

HELFO Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Postboks 14
4097 Sola

 

Du må søke om frikort innen seks måneder etter at du mottok den behandlingen eller tjenesten som gjorde at du oversteg egenandelstaket. Ellers kan retten til tilbakebetaling av utgifter gå tapt.

Når du har fått frikort, må du vise det fram for tannlegen og slipper da å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Det er viktig å merke seg at tannleger er ikke bundet av de fastsatte takstene. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen krever og det beløp folketrygden dekker.

Eventuelle andre spørmål angående frikort kan rettes:

 

Frikorttelefonen: 815 70 050

eller HELFOS hjemmeside:http://helfo.no/

Skattefradrag

 

Kostnader til tannbehandling er vanligvis ikke fradragsberettiget på skatten. Det kan imidlertid foreligge fradragsrett for merkostnader til tannbehandling dersom kostnadene er pådratt på grunn av en varig sykdom som tannkjøttsykdommer.

 

Skatteloven § 6-83 har regler om særfradrag for skattytere som har usedvanlig store sykdomskostnader. Et vilkår for særfradrag er at sykdomskostnadene i løpet av inntektsåret utgjør minst kr 9 180. Det gis ikke særfradrag i år hvor samlede kostnader er under beløpsgrensen.

 

Vurderingen av om det foreligger en varig sykdom (medisinsk betegnelse) må i utgangspunktet foretas på et selvstendig grunnlag. Det er den enkelte tannlege som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en bruker har krav på refusjon. Videre er det tannlegen som er ansvarlig for at behandlingen er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling. Det er det enkelte skattekontor som skal ta stilling til om vilkårene i sktl. § 6-83 er oppfylt.

 

Hvis dine kostnader av tannkjøttsbehandlingen overstiger beløpsgrensen for særfradrag, vil vi utarbeide nødvendig dokumentasjon som du kan legge ved som attest til selvangivelsen. Den viktig å merke seg at utgiftene innbefatter også annen tannbehandling som følge av den kroniske sykdommen, dette gjelder rehabilitering/erstatting av tapte tenner på grunn av tannkjøttsykdom.

Etter kirurgi

 

For å oppnå best resultat etter periodontal kirurgi er det viktig at følger følgende råd:

Spising: I de første 2 timene etter operasjonen skal du verken spise eller drikke. Etter 2 timer kan du spise og drikke som vanlig, men prøv å unngå å tygge i det nyopererte området.

 

Røyking: I de første 12 timene etter operasjonen bør du ikke røyke. I de første to ukene bør du røyke så lite som mulig, helst la være for at såret skal gro optimalt.

 

Munnhygiene: I det opererte området kan du ikke gjøre det rent så lenge bandasje eller suturer (sting) sitter. Ved rengjøring av naboområdene, må det utvises forsiktighet. Du kan godt skylle munnen 2 ganger daglig med saltvann ( en teskje bordsalt i et glass med lunket vann) eller med et spesialpreparat (Corsodyl) etter avtale med meg. Corsodyl kan gi brunlig misfarging av tenner, fyllinger og tunge. Dette er ikke farlig og kan pusses av senere. Etter at bandasje/suturer er ›fjernet, er det viktig å begynne med renhold igjen for å forebygge ny sykdomsutvikling.

 

Bandasje og suturer: Det faller ofte av mindre biter av bandasje i den første uken. Vanligvis gjør det ikke noe. Hvis hele bandasjen faller av, ta kontakt med meg. Ikke prøv å ta av bandasje eller suturer selv.

 

Blødning: Lett blødning etter en operasjon er normalt og vil vanligvis stoppe etter en tid. Når det blør er det best å la såret være mest mulig i fred uten å skylle munnen kraftig. Ved større blødninger eller vedvarende blødning, ta kontakt med meg. Som førstehjelp kan du bite på en tykk kompress f.eks. et rent lommetørkle i 15 minutter.

 

Smerter/hevelse/løse tenner: Det blir av og til litt smerter etter en tannkjøttsoperasjon. Et reseptfritt smertestillende middel f.eks. Paracet kan da brukes. Ved større smerter eller stor hevelse, vennligst ta kontakt med meg. Det er vanlig at tennene er litt løse i den første tiden. Vanligvis fester de seg igjen etter noen uker.

 

Ved eventuelle andre spørsmål ta kontakt kontakt med klinikken på tlf. 55 31 58 68

KONTAKT | © 2013 TANNLEGENE FROSTAD