BESØKSADRESSE:

Vetrlidsallmenningen 27
5014 Bergen
Telefon: 55 31 58 68
e-post: post@tannlegefrostad.no

ÅPNINGSTIDER:
man-fre 8-16

Vi er tilknyttet:

norsk helsenett

 

hovedmeny

Fullmouth disinfection - tannkjøttsdisinfeksjon


Periodontal sykdom er en blandet infeksjon hovedsakelig forårsaket av bakterier som befinner seg i belegget på tenner. Bakteriebelegget, også kalt biofilm, som befinner seg i tannkjøttslommene er svært komplekst. Bakteriene organiserer seg i ulike lag/sjikt basert på hvilke egenskaper hver art innehar, biofilmen blir derfor svært motstandsdyktig mot ytre påvirkninger som for eksempel antibiotika.

Tannkjøttsykdommer kureres vanligvis ved å fjerne bakteriebelegget og tannstein, dette oppnås med nøyaktige hygienevaner og tannrens. Tannrensen består av å fjerne biofilm fra rotflaten med spesial instrumenter og med ultrasonisk utstyr. Vanligvis utføres kirurgi suksessivt med mål om å eliminere tannkjøttslommer og mulig regenerere tapt tannfeste.

Tannrensen har tradisjonellt blitt utført ved flere besøk og tar vanligvis en til tre måneder avhengig hvor hyppig avtalene settes opp. Når behandlingseansene strekkes ut over tid har det vist seg at sykdomsfremkallende bakterier i ubehandlede områder kan vandre til områder som nylig har blitt behandlet.

Målet med all tannkjøttsbehandling er å fjerne den sykdomsfremkallende bakteriefloraen i tannkjøttslommene, dette betyr at man ønsker å endre bakterie sammensetningen til en tilstand som finnes ved friske tannkjøtts forhold. Bakterier eksisterer naturlig i munnhulen og normalt domineres bakteriefilmen av vennligsinnede bakterier. Det er vanskelig å endre bakteriefloraen i tannkjøttslommene fordi bakteriene organiserer seg som biofilm. Ved periodontal sykdom består biofilmen av ulike sykdomfremkallende bakterier som danner et kraftig nettverk som er svært motstandsdyktig mot ytre påvirkninger. Dette nettverket har også mulighet til å vandre rundt i munnen, det har vist seg at behandlete områder kan bli reinfisert innen få uker. Tradisjonell tannrens reduserer mengden bakterier i tannkjøttslommen, men klarer ikke i noen tilfeller å endre bakteriesammensetningen tilstrekkelig. Da må man ofte benytte bredspektret antibiotika for å endre bakteriefloraen.

Antibiotika har redusert effekt på etablert biofilm. Det betyr at nettverket mellom bakteriene er så sterkt at antibiotika ikke klarer å trenge dypt nok ned i bakteriebelegget. Biofilminfeksjoner er svært vanskelig å behandle med antibiotika, biofilmen må løses opp fysisk for at antibiotikaen skal virke. Derfor er det svært effektivt å kombinere tannrens sammen med antibiotika. Etter grundig tannrens er bakteriene i en flytende tilstand og har ikke organisert seg, antibiotika virker da mye mer effektivt.

Hvilke bakterier som befinner seg i biofilmen er personavhengig og hvor i munnen man tar prøver fra. Derfor er det viktig å ta en bakterieprøve fra betente tannkjøttslommer for å finne ut hvilke bakterier som befinner seg der og om de er resistente mot antibiotika. Hvis bakterier er resistente mot en antibiotika betyr det at de motstandsdyktige og vil overleve en antibiotikakur. Noen bakterier kan være resistente mot en type antibiotika, mens andre antibiotika virker som normalt.

"Full-mouth disinfection" er en moderne form for tannkjøttsbehandling, under et slikt behandlingsregime blir hele munnen renset i løpet av 48 timer. Klorheksidin benyttes til å skylle ut av alle tannkjøttslommene, dette vil drepe gjenværende bakterier. I noen tilfeller kombineres behandlingen med antibiotika, en bakterieprøve vil alltid foreligge før man velger hvilken type antibiotika som skal benyttes.

 

Viktige forholdsregler ved denne typen tannkjøttsbehandling:

  1. Grundig renhold er det viktigste momentet ved all tannkjøttsbehandling.
    Puss tennene som anvist av tannlege eller tannpleier.
  2. Skyll munnen med Corsodyl skyllemiddel (0,2% klorheksindin) to ganger daglig i 7 dager.
    Unngå å skylle munnen rett før eller umiddelbart etter tannpuss, noen tannkremer hemmer effekten av klorheksidin. Det er en fordel å børste tungen med Corsodyl, tungen har dype furer med bakterier.
  3. Ved foreskrevet antibiotika, følg doseringsanvisningen.
    Ikke avbryt behandligen uten å kontakte tannlege. Det er vanlig at antibiotika har innvirkning på bakterieflora i mage/tarm, det hjelper å forebygge med Biola.
KONTAKT | © 2013 TANNLEGENE FROSTAD